Elevhälsobaserad förebyggande intervention för tonåringar med sårbarhet för psykisk ohälsa

Datum: 14 juni 2021, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Målgrupp: Kommunala och regionala aktörer som arbetar med barn och unga psykisk hälsa och andra intresserade

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland tonåringar. Förebyggande insatser kan motverka en negativ utveckling och ge ungdomar verktyg att hantera livets utmaningar.

Detta webbseminarium kommer presentera ett forskningsprojekt med ett förebyggande arbetssätt där elever ges möjlighet att delta i en kurs i skolan för att motverka psykisk ohälsa. Detta sker genom samverkan mellan skola/elevhälsa och vårdcentral. Läs mer här: Is the Thoughts and Health programme feasible in the context of Swedish schools? A quasi-experimental controlled trial study protocol. Programmet Tanke och Hälsa genomförs idag i Västra Götalandsregionen.

Vi kommer även få ta del av hur ungdomar med psykiska besvär på ett enkelt sätt digitalt kan kontakta och få stöd och hjälp av Första linjen i Värmland.

Moderator: Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

Program:

13.00–13.10 Psykisk ohälsa hos barn och unga – en lägesbild
Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

13.10–14.30 Tanke och hälsa – ett förebyggande program mot första depression hos unga. Samverkan Elevhälsa – Primärvård.

13.10–13.35 Projektgruppens perspektiv

Bakgrund, metod och forskning

Gudny Sveinsdottir, specialist i allmänmedicin, projektledare Tanke och hälsa, Närhälsan, VGR

Josefine Lilja, specialistpsykolog, Projektledare Ungas psykiska hälsa, Närhälsan Dalaberg vårdcentral, ansvarig forskare Tanke och hälsa, VGR

Carl Wikberg distriktssköterska, forskare Tanke och hälsa, Center för allmänmedicin, VGR

Pia Augustsson, hälso- och sjukvårdskurator, forskningsassistent, Center för allmänmedicin, VGR

13.35–14.05 Verksamhetens perspektiv – Hur fungerar det i praktiken?

Henrik Tomasic, psykolog, Närhälsan Vårdcentral Tjörn, VGR 

Helena Nordevik Pedersen, skolsköterska, Elevhälsan Tjörns kommun

Magnus Hjorth, psykolog, sektor lärande, Orust kommun

14.05–14.25 Chefsperspektivet

Anna Orvefors verksamhetschef Elevhälsan, Barn- och utbildningsförvaltningen, Tjörn kommun

Ann-Sofie Lekander verksamhetschef, Närhälsan Vårdcentral Tjörn, VGR 

14.25–14.30 Framtiden med Tanke och hälsa

Gudny Sveinsdottir, specialist i allmänmedicin, projektledare Tanke och hälsa, Närhälsan, VGR

14.30 Om inte detta räcker, vad gör vi då? Hur mår du.nu?
Christina Sand, enhetschef Första linjen Karlstad

14.45 Att bygga en elevhälsobaserad första linje för psykisk hälsa i samverkan
Anna Jonsson och Karin Lindström, SKR

14.50 – 15.00 Summering och framåtblick
Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

Webbinariet är inspelat men då det saknar textremsa kan vi tyvärr inte visa det på webben. Om du vill ha tillgång till inspelningen, maila uppdragpsykiskhalsa@skr.se.

Relaterat material