Digitalt diskussionsmöte för SIP-samordnare

SIP
Datum: 18 juni 2020, kl 10:00 - 11:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt möte, Zoom
Målgrupp: SIP-stödjare/samordnare/koordinatorer/coacher samt andra som arbetar med SIP

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Uppdrag Psykisk Hälsa bjuder in till ett öppet digitalt diskussionsmöte, vad vi kallar ett ”ringa in till-möte”, för SIP-stödjare/samordnare/koordinatorer/coacher runt om i Sverige. Mötet syftar till att erbjuda erfarenhetsutbyte mellan mötesdeltagarna och att diskutera framtida ytor för erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad, och i så fall hur detta önskas se ut.

Om du är intresserad av att delta, mejla ellinor.holm@skr.se så skickar hon ut ett informationsmejl med bifogad länk innan själva mötet.