Digitalt diskussionsmöte för SIP-samordnare

SIP
Datum: 8 september 2021, kl 10:00 - 11:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt möte via Microsoft Teams
Målgrupp: SIP-stödjare/samordnare/koordinatorer/coacher samt andra som arbetar med SIP

Uppdrag Psykisk Hälsa bjuder in till ett öppet digitalt diskussionsmöte, vad vi kallar ett ”ringa in till-möte”, för SIP-stödjare/samordnare/koordinatorer/coacher runt om i Sverige. Mötet syftar till att erbjuda erfarenhetsutbyte mellan mötesdeltagarna och att diskutera framtida ytor för erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad, och i så fall hur detta önskas se ut.

Om du är intresserad av att delta, mejla Viveca.Axelsson@skr.se så skickar hon ut ett informationsmejl med bifogad länk innan själva mötet.