Webbsändning: Digitala verktyg för psykisk hälsa

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 2 april 2020, kl 11:00 - 12:00
Organisatör: SKR i samarbete med Vision e-hälsa 2025
Plats: Webbsändning

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Webbsändning 2 april

Hur kan digitala lösningar bidrar till att individer är rustade för att nå sin fulla potential och välmående?

Hur kan och bör staten och huvudmännen samverka för att förebygga psykisk ohälsa med stöd av digitaliseringens möjligheter?

Medverkande:

  • Daniel Forslund, ordförande digitaliseringsberedningen SKR
  • Susanne Nordling, gruppledare hälso- och sjukvård samt ordförande för beredningen för psykisk hälsa, psykiatri och missbruk, region Stockholm
  • Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKR
  • Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare SKR
  • Annika Nilsson, utvecklingsledare BUP region Skåne
  • Anna Östbom, handläggare SKR
  • Evamaria Nerell, utredare Socialstyrelsen
  • Alex Jaranka, Innovation Manager, Capio Närsjukvård AB
  • Lena Svendsen, Projektledare, Swedish Medtech

Länkar till webbplatser och dokument som omnämns i webbsändningen: