Webbsändning: Digitala verktyg för psykisk hälsa

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 2 april 2020, kl 11:00 - 12:00
Organisatör: SKR i samarbete med Vision e-hälsa 2025
Pris: Kostnadsfritt, ingen anmälan krävs
Plats: Webbsändning

Hur kan digitala lösningar bidrar till att individer är rustade för att nå sin fulla potential och välmående?

Hur kan och bör staten och huvudmännen samverka för att förebygga psykisk ohälsa med stöd av digitaliseringens möjligheter?

Medverkande:

  • Daniel Forslund, ordförande digitaliseringsberedningen, Sveriges Kommuner och Regioner
  • Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner
  • Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, Sveriges Kommuner och Regioner
  • Fler namn tillkommer