Dialogträff i coronatider – uppföljning av arbetsmiljön under pandemin

Datum: 16 mars 2021, kl 00:00 - 12:40
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium
Målgrupp: Verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

SKR bjuder in verksamhetschefer och HR-experter till en kort dialogträff i coronatider. Under denna dialogträff diskuterar vi hur man kan arbeta med att följa upp frågor kring arbetsmiljön och fånga upp medarbetares oro under pandemin. Socialtjänsten i Upplands Väsby kommun har under pandemin arbetat med olika metoder för att följa upp arbetsmiljön och beskriver hur de arbetat med dessa frågor.

Syftet med dialogträffen är att utbyta erfarenheter och reflektera gemensamt.