Dialogmöte om ensamkommande barn och ungas hälsa

Migration och psykisk hälsa
Datum: 7 oktober 2020, kl 13:00 - 14:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa
Plats: Zoom (möte på webben)
Målgrupp: Personal inom hälso- och sjukvården som möter ensamkommande ungdomar, chefer och specialister inom området

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Uppdrag Psykisk Hälsa bjuder in till dialogmöten om ensamkommande barn och ungas hälsa, i samarbete med Socialstyrelsens nationella kunskapscentrum för ensamkommande barn.

Välj mellan följande tillfällen:

Preliminär agenda:

  • Hur har regionernas arbete och erfarenhet av ensamkommande barn och unga utvecklats över tid, och hur det ser ut idag?
  • Vilka är för närvarande hälso- och sjukvårdens och regionernas utmaningar, svåra/viktiga frågor när det gäller ensamkommande barn och unga?
  • Andelen flickor och yngre barn ökar generellt i mottagandet, på vilket sätt påverkar detta regionernas verksamhet?
  • Vilka somatiska symptom är vanliga hos ensamkommande barn och unga?
  • Hur ser de ensamkommandes tandstatus ut?
  • Har de barn som anvisats det senaste året, och unga vuxna (18+), som anvisats som ensamkommande barn, haft behov av insatser runt psykisk ohälsa och/eller behandlingsinsatser?

Relaterat material