Dialogmöte om ensamkommande barn och ungas hälsa

Datum: 9 oktober 2020, kl 10:00 - 11:30
Organisatör: Uppdrag psykisk hälsa
Plats: Zoom (möte på webben)
Målgrupp: Personal inom hälso- och sjukvården som möter ensamkommande ungdomar, chefer och specialister inom området
Anmälan

Uppdrag Psykisk Hälsa bjuder in till dialogmöten om ensamkommande barn och ungas hälsa, i samarbete med Socialstyrelsens nationella kunskapscentrum för ensamkommande barn.

Välj mellan följande tillfällen:

Preliminär agenda:

  • Hur har regionernas arbete och erfarenhet av ensamkommande barn och unga utvecklats över tid, och hur det ser ut idag?
  • Vilka är för närvarande hälso- och sjukvårdens och regionernas utmaningar, svåra/viktiga frågor när det gäller ensamkommande barn och unga?
  • Andelen flickor och yngre barn ökar generellt i mottagandet, på vilket sätt påverkar detta regionernas verksamhet?
  • Vilka somatiska symptom är vanliga hos ensamkommande barn och unga?
  • Hur ser de ensamkommandes tandstatus ut?
  • Har de barn som anvisats det senaste året, och unga vuxna (18+), som anvisats som ensamkommande barn, haft behov av insatser runt psykisk ohälsa och/eller behandlingsinsatser?

Relaterat material