De yngsta barnen och deras familjer som är i behov av kompensatoriskt stöd

Barn och unga
Datum: 30 mars 2023, kl 13:00 - 14:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt deltagande - webbinariet finansieras inom ramen för överenskommelse med staten
Plats: Digitalt via Zoom
Målgrupp: Seminariet riktar sig till dig som ansvarar för eller arbetar inom verksamheter som möter de yngsta barnen, t.ex. barnhälsovård, socialtjänst, förskola, öppen förskola, vårdcentral.

Seminarietillfälle 1: Upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa hos de yngsta barnen, 0-5 år

Under de första åren i ett barns liv läggs grunden för deras fortsatta utveckling och hälsa. En trygg och stimulerande miljö under den här perioden kan bidra till att ge barn en bra start i livet. Barns olika uppväxtvillkor påverkar deras förutsättningar till hälsa och utveckling. Att stödja och stärka möjligheten för alla barn att, utifrån sina livsvillkor, utveckla sina kognitiva, emotionella, sociala och fysiska förmågor bidrar till ökad jämlikhet i hälsa. Tidiga kompensatoriska insatser kan främja en positiv utveckling och förebygga en negativ.

För att sprida kunskap och dela erfarenheter av arbete med kompensatoriska insatser till de yngsta barnen genomför SKR under våren 2023 en seminarieserie i tre delar. Det första seminariet fokuserar på hur medarbetare som i sitt arbete möter de yngsta barnen och deras familjer kan uppmärksamma och agera på tidiga tecken på psykisk ohälsa.

Program:

  • Tidiga tecken på psykisk ohälsa hos de yngsta barnen – Katrin Bernstad, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, Region Skåne
  • Tidiga tecken på våld – Karin Blomgren, sekreterare i utredningen En uppväxt fri från våld- (Dir. 2021:29)
  • Barnsäkert – en metod som används inom barnhälsovården för att upptäcka psykosociala riskfaktorer – Maria Engström, vårdutvecklare och doktorand vid Akademiska barnsjukhuset

Webbsändningen finns inspelad men den är inte textad och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.

Kommande seminarier i denna serie: