Forum om psykisk hälsa för chefer och beslutsfattare: Rätt insatser, i rätt tid på rätt nivå

Datum: 9 december 2016, kl 09:00 - 16:00
Pris: Kostnadsfritt seminarium inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
Plats: Nordic C Hotel, Vasaplan 4, Stockholm
Målgrupp: Politiker, högre tjänstemän och chefer i landsting, kommuner och länsstyrelser, personer med ansvar för uppföljning (t ex controller, verksamhetsutvecklare) samt övriga aktuella aktörer, till exempel Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Många menar att psykisk ohälsa är vår tids folksjukdom. Det är det vanligaste skälet till sjukskrivning och står för över 40 procent av sjukfallen och hör till de mest långvariga. Psykisk ohälsa drabbar både individen och de närmaste, föräldrar och barn. Obehandlad leder den ofta till olika former av utanförskap.

Verksamma och synkroniserade insatser är en förutsättning för gott stöd och god vård, både vid främjande, förebyggande, första linje- och specialistinsatser. Idag har var tredje patient inom primärvården någon form av psykisk ohälsa men behoven är svåra att möta utifrån vårdutbud och resursfördelning. Kunskapen om vad som fungerar har svårt att nå ut.

En effektiv och tillgänglig primärvård som kan möta patienter i ett tidigt skede utgör en viktig förutsättning för att psykiatrin i stort ska kunna klara sitt uppdrag. Den 9 december bjuder Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL) därför in till ett konstruktivt samtal om hur primärvården ska kunna leva upp till förväntningarna och vad det förutsätter av andra aktörer – som folkhälsa och specialistpsykiatri. Ansvarsfördelning mellan aktörer är en självklar frågeställning.

Dagen kommer också beröra de växande stöd- och vårdbehoven inom gruppen asylsökande och nyanlända, ansvarsfördelning mellan verksamheter och vårdnivåer och den behovsanalys som genomförts inom ramen för satsningen Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända (SKL). Inom programmet Hälsa i Sverige har detta seminarium kurskod HiS13. Läs mer