Collaborative Care på svenska

Primärvård
Datum: 6 mars 2018, kl 09:30 - 16:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL)
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Hornsgatan 20, lokal Våren, plan 10
Målgrupp: Representanter från primärvård och psykiatri i intresserade landsting, brukarorganisationer och andra som deltagit vid uppstartsmöte december 2017 och januari 2018.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

SKL håller i en workshop om Collaborative Care Model, en evidensbaserad modell för samarbete mellan primärvård och psykiatri som ännu inte är utprövad i svensk sjukvård. 

Samarbetet mellan primärvården och psykiatrin behöver fungera väl så att patienter med psykisk ohälsa ska kunna få vård på rätt nivå. Därför behöver samarbetet bli mer patientfokuserat, effektivt och säkert. Collaborative Care är designad för och utprövad i primärvård, har bäst evidens bland integrerade modeller avseende kostnadskontroll, tillgänglighet, kliniska resultat, patientnöjdhet och har använts i olika primärvårdssammanhang i stad och glesbygd. Ett nationellt arbete för utbildning och implementering av modellen i Sverige startar 2018 under ledning av Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL.

Program

09.30 – 10.00 Kaffe och fralla

10.00 – 10.30 Lägesrapport

10.30 – 12.00 Workshop

12.00 – 13.00 Lunch på Tolvan

13.00 – 14.30 Workshop

14.30 – 15.00 Kaffe och kaka

15.00 – 16.30 Workshop, sammanfattning och fortsatt planering