Barns rättigheter i psykiatrisk tvångsvård

Barn och unga
Datum: 7 april 2015, kl 13:00 - 16:00
Plats: Sveriges kommuner och landsting, SKL, Hornsgatan 20, lokal Torget, entréplan

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Under eftermiddagen diskuterades frågor om vilka rättigheter barn och unga har i psykiatrisk tvångsvård. Och hur vi når ut med information om detta.

PROGRAM FÖR DAGEN

13.00 – 13.15
Inledning
Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare SKL

13.15 – 13.45
Genusperspektiv på psykiatrisk tvångsvård av barn
Thérèse Eriksson, beteendevetare

13.45 – 14.30
Information till barn och unga i psykiatrisk tvångsvård – nytt material
Kristina Swiech, jurist, Socialstyrelsen

14.30 – 14.50
Kaffe/te

14.50 – 15.20
Vad gäller för alla barn och unga i vården?
Maria Nyström Agback, jurist SKL

15.20 – 15.45
Hur når vi ut med informationen?

15.45 – 16.00
Sammanfattning av eftermiddagen