Barn och ungas psykiska hälsa

Barn och unga
Datum: 18 februari 2015, kl 10:00 - 16:00
Plats: Chinateatern/Berns

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Psynkprojektet i sin nuvarande form har avslutats och den 18 februari 2015 hålls en slutkonferens.