Jun 15

Barn och unga delar sina erfarenheter

Alla barn och unga som mår dåligt ska få ett bra bemötande och känna att man får den hjälp man behöver. Därför bjuder vi in dig som är mellan 9-20 år till en dag i Stockholm där du får möjlighet att berätta om de bemötanden som har varit bra, de som har varit mindre bra och annat som vuxna behöver tänka på för att vår hjälp ska bli bättre.

Dagen hålls under en väl uppstyrd dag i Stockholm, du får tänka och tycka, föra spännande samtal i grupp och vi har även bjudit in en panel med politiker som du kan ställa frågor till.

Är du tillräckligt gamla får du komma själv och annars är du välkommen med en förälder eller annan vuxen. Vi står för kostnader i samband med resa för både dig och för medföljande vuxen.

För anmälan eller om du har frågor kan du kontakta mig, Maria Kalingas Ruin, på maria.kalingas-ruin@skl.se

Inbjudan barn och unga 15 juni

Barn och unga delar sina erfarenheter

  • Tid: 2017-06-15 10.00
  • Plats: Hotel C Stockholm, Vasaplan 4 Stockholm
  • Pris: Gratis
  • Målgrupp: Barn och unga i åldrarna 9-20 år med erfarenhet av första linje verksamhet
  • Senast ändrad den 30 maj 2017