Barn 0-5 år som växer upp i utsatta områden – vad säger forskningen?

Barn och unga
Datum: 17 november 2021, kl 13:00 - 15:00
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbsändning

Länk till webbsändningen

Länken till webbsändningen kommer publiceras på denna sida (ingen anmälan krävs)

De flesta barn i Sverige har en god hälsa, växer upp i en trygg miljö och ges förutsättningar till en positiv utveckling. För barn som växer upp i upp i utsatta områden finns dock en ökad risk för att få en sämre start i livet. Utsattheten kan bero på många olika faktorer, till exempel social eller ekonomisk utsatthet, föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa eller en närmiljö som präglas av kriminalitet och otrygghet. För att säkerställa en jämlik hälsa och likvärdiga förutsättningar till en positiv utveckling för barn som växer upp i dessa områden måste samhället intensifiera och anpassa sitt stöd.

Under seminariet kommer forskare presentera tillgänglig kunskap utifrån olika perspektiv på hälsa och utveckling hos barn 0-5 år. Perspektiv som kommer belysas är bland annat hälsan hos barn som växer upp i utsatta områden, tillgång till en bra förskola för alla barn och språkutveckling hos barn som växer upp i segregerade områden. Seminariet avslutas med en paneldiskussion om hur samhället kan ta tillvara på den kunskap och omvandla den till bra insatser som når barn som växer upp i utsatta områden.

Medverkande

  • Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR
  • Sven Person, Professor vid Malmö Universitet
  • Gunilla Klingberg, Professor i Ontologi vid Malmö Universitet
  • Gunilla Lönnberg, Forskare vid Uppsala Universitet
  • Simon Runquist, Ordförande för Nationellt Programområde för Barn och Ungas hälsa
  • Henrik Hamilton, projektledare på Ifous

Webbsändningen kommer vara möjlig att se i efterhand under 14 dagar. Länken kommer publiceras på denna sida.