Barn 0-5 år som växer upp i utsatta områden – vad säger forskningen?

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 17 november 2021, kl 13:00 - 15:00
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

De flesta barn i Sverige har en god hälsa, växer upp i en trygg miljö och ges förutsättningar till en positiv utveckling. För barn som växer upp i upp i utsatta områden finns dock en ökad risk för att få en sämre start i livet. Utsattheten kan bero på många olika faktorer, till exempel social eller ekonomisk utsatthet, föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa eller en närmiljö som präglas av kriminalitet och otrygghet. För att säkerställa en jämlik hälsa och likvärdiga förutsättningar till en positiv utveckling för barn som växer upp i dessa områden måste samhället intensifiera och anpassa sitt stöd.

Under seminariet kommer forskare presentera tillgänglig kunskap utifrån olika perspektiv på hälsa och utveckling hos barn 0-5 år. Perspektiv som kommer belysas är bland annat hälsan hos barn som växer upp i utsatta områden, tillgång till en bra förskola för alla barn och språkutveckling hos barn som växer upp i segregerade områden. Seminariet avslutas med en paneldiskussion om hur samhället kan ta tillvara på den kunskap och omvandla den till bra insatser som når barn som växer upp i utsatta områden.

Program

13.00-13.15 Välkommen och introduktion
Ing-Marie Wieselgren, Projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa

13.15-13.35 Språkutveckling hos barn i utsatta områden
Karolina Larsson, Doktorand i logopedi vid Lunds universitet

13.35.13.55 Förskolans betydelse för barn som växer upp i utsatta grupper/områden
Sven Persson, Professor vid Malmö Universitet

13.55-14.15 Ojämlik hälsa bland barn i olika grupper
Gunilla Lönnberg, Forskare vid Uppsala Universitet

14.15-14.35 Tandhälsa hos barn i utsatta grupper
Gunilla Klingberg, Professor i Ontologi vid Malmö Universitet

14.35-15.00 Panelsamtal
Henrik Hamilton, Ifous och Simon Rundqvist, ordförande för Nationella programområdet barn och unga

Webbinariet finns inspelat men utan textning varför vi ej kan sprida länken på hemsidan. Om du vill ha tillgång till inspelningen, kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se.

Relaterat material