Barn 0-5 år som växer upp i utsatta områden – vad kan vi göra för att främja en bra start i livet?

Barn och unga
Datum: 9 februari 2022, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKR
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt via Zoom. Du behöver inte anmäla dig, du hittar länken till mötet nedan.
Målgrupp: Alla som arbetar med frågor som handlar om barn som växer upp i utsatta områden

De flesta barn i Sverige har en god hälsa, växer upp i en trygg miljö och ges förutsättningar till en positiv utveckling. För barn som växer upp i utsatta områden finns dock en ökad risk för att få en sämre start i livet. Utsattheten kan bero på många olika faktorer, till exempel social eller ekonomisk utsatthet, föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa eller en närmiljö som präglas av kriminalitet och otrygghet. För att säkerställa en jämlik hälsa och likvärdiga förutsättningar till en positiv utveckling för barn som växer upp i dessa områden måste samhället intensifiera och anpassa sitt stöd

Den 9 februari, klockan 13-15, har vi det andra webbinariet och då är fokus på hur vi genom riktade främjande och förebyggande insatser kan stärka samhällets stöd till små barn som växer upp i utsatta områden/grupper. Webbinariet är en uppföljning av tillfället den 17 november 2021, då fokus var på vad forskning kan lära oss om barn som växer upp i utsatta områden.

Medverkar gör bland annat:

  • Anders Ekholm, analyschef på IVO
  • Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR
  • Marianne Gabrielsson, chef för det utökade hembesöksprogrammet i Rinkeby-Kista
  • Frida Wiklund, enhetschef Folktandvården i Gävleborg
  • Anne-Marie Eckermark, rektor förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad
  • Eva Eurenius, utredare föräldraskapsstöd, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Webbinariet finns inspelat men det är inte textat och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.