Att värdera evidens för olika bedömningsinstrument

Verktyg- stöd och metoder
Datum: 14 mars 2018, kl 10:00 - 11:15
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: Gratis
Plats: Sveriges Kommuner och Landsting

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Uppsala universitets Natalie Durbeej berättar om hur man kan värdera evidens för olika bedömningsinstrument, och berättar om några av de användarstöd de tagit fram för ett antal bedömningsinstrument på uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa.

Metoderna och instrument används för att mäta och skatta barns, ungas, vuxnas och äldres psykiska hälsa och behov, samt instrument som kan användas när man vill utvärdera sin verksamhets kvalitet och prestation. Metoderna och instrumenten är vanligt förekommande i kommuner och landsting/regioners verksamheter.

Läs mer om metoderna och instrumenten