Att skapa tillit och hantera konflikter

Datum: 12 november 2021, kl 10:00 - 12:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Målgrupp: Verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Medarbetare och chefer inom kommuner och regioner har under pandemin gjort stora och viktiga insatser under lång tid. De påfrestningar och förändring av riskfaktorer som varit under pandemin har i vissa fall ändrat förekomsten och karaktären av konflikter, kränkningar och hot på arbetsplatserna. Det kan också ha lett till att hanteringen av vissa frågor skjutits fram i tiden. Hur går man vidare och hanterar detta på ett konstruktivt sätt?

Under webbinariet deltar forskare med expertis kring hur man kan arbeta med att förebygga och hantera kränkningar, konflikter och hot på arbetsplatserna. Flera regioner och kommuner kommer också dela med sig av erfarenheter från praktiskt arbete. Det kommer också finnas tid för samtal och diskussion mellan de som medverkar för att ytterligare belysa olika frågor, exempelvis från publiken.

Program

Medverkande forskare:

 • Thomas Jordan, universitetslektor och forskare inom konflikthantering, Göteborgs universitet.
  Konflikthantering och hur en organisation kan skapa förutsättningar för att bättre hantera konflikter på arbetsplatsen
 • Sandra Jönsson, universitetslektor och föreståndare för forskningscentrumet Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, Malmö universitet.
  Hur HR och chefer kan skapa en kultur på arbetsplatsen som minskar risken för mobbing och otrevligt beteende

Lärande exempel från kommuner och regioner:

 • Katrin Kopp, HR-strateg arbetsmiljö, Region Stockholm
  Presenterar Region Stockholms utbildningssatsning på konflikthantering med bas-utbildning i konflikthantering för samtliga chefer och HR samt fördjupad handledning
 • Nina Svensson, rektor, Mellersta Förstadsskolan i Malmö
  Hur man vänder en organisation i kris (skola) och hur man som ledare skapar en miljö av tillit till varandra för att åstadkomma förändring

Övriga medverkande:

 • Sara Göransson, Suntarbetsliv
 • Ing-Marie Wieselgren, moderator

Inspelning

Webbinariet finns inspelat men utan textning varför vi ej kan sprida länken på hemsidan. Om du vill ha tillgång till inspelningen, kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se.