Att skapa tillit och hantera konflikter

Datum: 12 november 2021, kl 10:00 - 12:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Målgrupp: Verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner

Ta del av webbinariet via Zoom

Webbinariet sänds via Zoom. Klicka på länken ovan för att komma till webbinariet. Ingen föranmälan behövs.

Medarbetare och chefer inom kommuner och regioner har under pandemin gjort stora och viktiga insatser under lång tid. De påfrestningar och förändring av riskfaktorer som varit under pandemin har i vissa fall ändrat förekomsten och karaktären av konflikter, kränkningar och hot på arbetsplatserna. Det kan också ha lett till att hanteringen av vissa frågor skjutits fram i tiden. Hur går man vidare och hanterar detta på ett konstruktivt sätt?

Under webbinariet deltar forskare med expertis kring hur man kan arbeta med att förebygga och hantera kränkningar, konflikter och hot på arbetsplatserna. Flera regioner och kommuner kommer också dela med sig av erfarenheter från praktiskt arbete. Det kommer också finnas tid för samtal och diskussion mellan de som medverkar för att ytterligare belysa olika frågor, exempelvis från publiken.

Program (under utveckling)

Moderator: Ing-Marie Wieselgren

Medverkande forskare:

  • Thomas Jordan, universitetslektor och forskare inom konflikthantering, Göteborgs universitet.
  • Sandra Jönsson, universitetslektor och föreståndare för forskningscentrumet Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, Malmö universitet.

Lärande exempel från kommuner och regioner:

  • Katrin Kopp, HR-strateg arbetsmiljö, Region Stockholm
  • Nina Svensson, rektor, Mellersta Förstadsskolan i Malmö

Inspelning

Webbinariet spelas in och kommer vara tillgängligt under 14 dagar. Klicka här för att ta del av den inspelade versionen.