Att rusta barn, familjer och oss själva – vem gör vad?

Första linjen
Datum: 5 december 2019, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: 600 kr exkl moms
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: Chefer och medarbetare inom Första linjen, samt politiker och tjänstemän med ansvar att fatta beslut som påverkar Första linje-verksamheternas arbete

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Relaterat material