Att rusta barn, familjer och oss själva – vem gör vad?

Första linjen
Datum: 5 december 2019, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: 600 kr exkl moms
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: Chefer och medarbetare inom Första linjen, samt politiker och tjänstemän med ansvar att fatta beslut som påverkar Första linje-verksamheternas arbete
Anmälan

Ur programmet:

  • Hur vill barn och unga få hjälp? Panelsamtal med representanter för unga, politiker, och representanter från akademin
  • Föräldrastöd på första linjen – digitala möjligheter. Föreläsning med Martin Forster, leg. psykolog och doktor i psykologi
  • När de vuxna äter upp allt syre i rummet. Föreläsning med Erik Abrahamsson, leg. psykoterapeut
  • Mår ungdomar dåligt eller mår de inte bra? Föreläsning med Anna Sarkadi, specialistläkare och professor i socialmedicin vid Uppsala universitet
  • Barnkonventionen från ord till handling. Seminarium med Emma Fagerstrand, barnrättsexpert
  • NPF och beroendeproblematik. Seminarium med Lotta Borg Skoglund, specialist i allmänmedicin och psykiatri och överläkare vid SMART Psykiatri
  • Arbetsmodell för tidiga gemensamma insatser för barn, unga och deras familjer. Seminarium med representanter från elevhälsan i Holmsjö/Rödeby skolor och förskolor i Region Blekinge
  • Trauma på kartan – från forskning till prevention i praktik. Seminarium med Maria Schillaci och Poa Samuelberg, leg. psykologer

Föreläsningar och seminarier spelas in, och kommer vara möjliga att se i efterhand.