Att minska behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder – ett samhällsansvar eller bara psykiatrins?

Tvångsvård
Datum: 11 oktober 2021, kl 13:00 - 14:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Målgrupp: Beslutsfattare, chefer, verksamhetsutvecklare, personal och andra intresserade i regioner, kommuner, brukarorganisationer och övriga civilsamhället.

Länk till webbinariet

Klicka här för att delta (ingen anmälan krävs)

Utvecklingssatsningen Bättre vård mindre tvång startade 2010 och pågick under flera år. Arbetet drevs från SKR och riktades till psykiatriska verksamheter. Satsningen var framgångsrik och ledde till minskade behov av tvång och tvångsåtgärder. Vi vill nu nyttja lärdomarna då vi ser ett tydligt behov av ett bredare samhällsansvar för att förbättra vård och stöd för individer och minska behovet av tvång.

Webbinariet fokuserar på att ge en fördjupad insikt i vad utvecklingsarbetet inneburit, hur arbetet kan vidmakthållas och hur ett arbete som börjat fallera kan återupplivas.

Moderator är Ing-Marie Wieselgren projektchef och samordnare psykisk hälsa, SKR

Programinnehåll

  • Inledning
  • Min historia, Hjärnkollsambassadör berättar.
  • Hur bidrog projektet Bättre vård-mindre tvång till att förbättra psykiatrisk slutenvård?
  • Verktyget Genombrott – en metod för kontinuerligt och lärandestyrt förbättringsarbete som utgår från att de som utför arbetet också är de som kan förändra det.
  • Så återupplivar vi ett framgångsrikt utvecklingsarbete
  • Så har vi lyckats minska tvång och tvångsåtgärder inom barn- och ungdomspsykiatrin
  • Så har vi lyckats med att vidmakthålla den kultur som krävs för en låg andel tvång och tvångsåtgärder inom rättspsykiatrin
  • Panelsamtal med förtroendevalda samt Hjärnkollsambassadör