Att förebygga stress och utmattning

Datum: 15 november 2016, kl 10:00 - 16:00
Pris: Gratis
Plats: Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8
Målgrupp: HR-chefer i kommuner och landsting/regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Seminariet som arrangerades den 15 november fokuserade på kunskap och metoder för att minska risken för sjukskrivning på grund av stress och utmattning. Seminariet gav också information om och möjlighet till deltagande i ett kommande utvecklingsprojekt för ett arbete med kollegiala reflekterande samtalsgrupper. Metoden har tidigare utvärderats med goda resultat

Program

13.00 Välkomna: Rickard Bracken, projektledare, Uppdrag Psykisk Hälsa
13.10 En kunskapsöversikt om stress och utmattningssyndrom. Möjligheter att förebygga
och underlätta återgång i arbetet till följd av stressrelaterad ohälsa. Vad säger
forskningen? Marie Åsberg, Seniorprofessor, Karolinska Institutet
13.50 Bensträckare
14.00 Psykiska ohälsokostnader – vem betalar, när och hur mycket? Paula Liukkonen, ekonomie doktor och docent, Stockholms universitet
14.50 Bensträckare
15.00 Kollegialt stöd i grupper. Kunskapsöversikt av området samt presentation av och inbjudan till att delta i ett
planerat nationellt utvecklingsprojekt som syftar till att förebygga stress och utmattning.
Ulla Peterson, Lektor Linné universitetet
15.30 Diskussion och frågor
16.00 Avslutning av seminariet. Kaffe och eftersnack för den som vill.