Återhämtning inte Utmattning – förebygga och rehabilitera i praktiken

Datum: 29 september 2021, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner

Medarbetare inom kommuner och regioner har innan, under och efter pandemin gjort enorma insatser. För att minska risken för att medarbetare kommer att få bestående men behöver vi under hösten fokusera på att skapa möjligheter till återhämtning för att förebygga utmattning – men också skapa en hållbar rehabilitering för de medarbetare som mår dåligt.

Under webbinariet deltar forskare med expertis inom återhämtning och om hur vi långsiktigt ska förhindra att medarbetare och chefer får bestående besvär. Flera regioner och kommuner kommer också dela med sig av erfarenheter från att praktiskt arbeta med att skapa de förutsättningarna. Det kommer också finnas tid för samtal och diskussion mellan de som medverkar för att ytterligare belysa olika frågor, exempelvis från publiken.

Moderator: Ing-Marie Wieselgren

Medverkande forskare:

  • Gunnel Hensing, professor i Socialmedicin Göteborgs universitet
  • Göran Kecklund, professor och föreståndare för Stressforskningsinstitutet Stockholms universitet
  • Fler kommer tillkomma

Lärande exempel från kommuner och regioner:

  • Erik Hallberg och Ingrid Karlsson Regionservice, Västra Götalandsregionen
  • Fler kommer tillkomma