Återhämtning – hur kan jag som verksamhetschef/HR-expert stötta medarbetare?

Datum: 7 december 2020, kl 10:00 - 12:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Medarbetare i kommuner och regioner har under pandemin exponerats för nya situationer och i flera fall en högre arbetsbelastning. SKR har bett ledande forskare och experter att berätta om återhämtning, dess roll i en hållbar vardag och konkreta tips på hur man kan skapa förutsättningar för och stötta medarbetare i att få till återhämtning. Kommuner och regioner kommer att dela med sig av goda exempel hur man kan arbeta med de här frågorna i verksamheten.

Webbinariet finns inspelat men utan textning varför vi ej kan sprida länken på hemsidan. Om du vill ha tillgång till inspelningen, kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se.