Arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården

Primärvård
Datum: 24 april 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL)
Pris: Kostnadsfritt för utbildare inom primärvården
Plats: Stora Hörsalen, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Målgrupp: Personer på ledningsnivå som är intresserade av alternativa primärvårdsmodeller för psykisk ohälsa: primärvårdsledningar och verksamhetschefer men också kvalitetsutvecklare i regionen och lokala förbättringsledare på vårdcentraler

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av eventuellt material från dagen.

Utbildningen avser att ge en bild av olika goda exempel på olika arbetssätt i regioner och landsting som på olika sätt kan bidra till ökad effektivitet i arbetet med psykisk ohälsa.

Västra Götalandsregionen och region Östergötland jobbar på olika sätt med psykisk hälsa i primärvården. Under dagen kommer representanter från respektive region/landsting att berätta om exempel på regionala arbetsmodeller för arbete med psykisk hälsa i primärvården.

För att uppnå bästa spridningseffekt sker utbildningarna enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Det innebär att du som deltagare får de kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom sin egen organisation. Utbildningsdagen spelas in med professionell videoutrustning och finns tillgänglig att titta och lyssna på i efterhand (ej direktsändning) i den här kalenderhändelsen. Vi tillhandahåller också filmer och presentationsmaterial som deltagarna behöver för att sprida kunskaperna vidare på hemmaplan.

Program

09.00 – 10.00 Kaffe och registrering

10.00 – 10.10 Inledning, om nationell kompetenssatsning om psykisk hälsa i primärvården
Henrik Tunér, projektledare, Uppdrag Psykisk Hälsa

10.10 – 11.45 Vårdsamordnare i Västra Götaland
Tillgänglighet och kontinuitet är centralt för patienter med psykisk ohälsa. Det är också grunden i funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvården i Västra Götalandsregionen. I dagsläget är ca 110 vårdcentraler aktiva i utvecklingsarbetet.
Cecilia Björkelund, senior professor och specialistläkare i allmänmedicin, Irene Svenningsson, Med dr och distriktssköterska, Göteborgs Universitet, Christina Möller, regionutvecklare och Christina Ramnfors, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen

11.45 – 12.40 Lunch

12.40 – 14.00 Integrerad beteendehälsa (IBH)
 Arbetet i primärvården utmärks av hög tillgänglighet, stegvis vård och samarbete mellan olika professioner. Integrerad beteendehälsa (IBH) är inte i första hand en behandlingsmetod, utan en organisatorisk förändring av vårdcentralens arbete med syfte att kunna ge bättre vård till fler patienter.
Erica Skagius Ruiz och Kocher Kochnaw, verksamma psykologer på Cityhälsans Vårdcentral, Norrköping

14.00 – 14.30 Fikapaus

14.30 – 15.10 Fortsättning Integrerad Beteendehälsa

15.10 – 15.40 Implementering av evidensbaserad praktik vid psykisk ohälsa i primärvården
Christina Bergmark Hall, psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi vid Skånes universitetssjukvård, forskare vid institutionen för psykologi, Lunds universitet

15.40 – 16.00
Att utbilda på hemmaplan
Henrik Tunér, projektledare, Uppdrag Psykisk Hälsa

Relaterat material