Arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården

Primärvård
Datum: 24 april 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL)
Plats: Stora Hörsalen, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Målgrupp: Personer på ledningsnivå som är intresserade av alternativa primärvårdsmodeller för psykisk ohälsa: primärvårdsledningar och verksamhetschefer men också kvalitetsutvecklare i regionen och lokala förbättringsledare på vårdcentraler

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Utbildningen avser att ge en bild av olika goda exempel på olika arbetssätt i regioner och landsting som på olika sätt kan bidra till ökad effektivitet i arbetet med psykisk ohälsa.

Dokumentation från utbildningsdagen finns på länken nedan.

Relaterat material