Arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården – workshop

Primärvård
Datum: 18 oktober 2016, kl 10:00 - 16:00
Pris: Gratis
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: Primärvårdsledningar, verksamhetsföreträdare och de utvecklingspersoner som ska stödja vårdcentraler att utveckla arbetet med psykisk hälsa och minska sjukskrivningar.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Den 18 oktober 2016 arrangerades en workshop med 140 deltagare med fokus på nya arbetssätt och metoder för primärvårdens arbete med psykisk ohälsa. Genom workshopen ville vi erbjuda möjligheter till erfarenhetsutbyte, lärande och att delta i arbetet med att forma en gemensam utvecklingsstrategi utifrån angelägna fokusområden.