Arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården

Primärvård
Datum: 4 december 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: 400 kr exkl moms
Plats: Stora Hörsalen, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Personer på ledningsnivå som är intresserade av alternativa primärvårdsmodeller för psykisk ohälsa: primärvårdsledningar och verksamhetschefer men också kvalitetsutvecklare i regionen och lokala förbättringsledare på vårdcentraler
Anmälan

Utbildningen ger en översikt av olika goda exempel på olika arbetssätt i regioner och landsting som på olika sätt kan bidra till ökad effektivitet i arbetet med psykisk ohälsa.

Program

09.00 – 10.00 Frukostbuffé och registrering

10.00 – 10.15 Inledning, om nationell kompetenssatsning om psykisk hälsa i primärvården
Henrik Tunér, Sveriges Kommuner och Landsting

10.15 – 11.45 Vårdsamordnare i Västra Götalandsregionen
Tillgänglighet och kontinuitet är centralt för patienter med psykisk ohälsa. Det är också grunden i funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvården i Västra Götalandsregionen. I dagsläget är ca 110 vårdcentraler aktiva i utvecklingsarbetet med funktionen vårdsamordnare.
Christina Möller (regionutvecklare) och Christina Ramnfors (projektledare), Västra Götalandsregionen

11.45 – 12.45 LUNCH

12.45 – 14.00 Integrerad beteendehälsa (IBH)
Arbetet i primärvården utmärks av hög tillgänglighet, stegvis vård och samarbete mellan olika professioner. Integrerad beteendehälsa är inte i första hand en behandlingsmetod, utan en organisatorisk förändring av vårdcentralens arbete med syfte att kunna ge bättre vård till fler patienter.
Jan Bylund, leg psykoterapeut på Sävja vårdcentral i Uppsala, utbildare i integrerad beteendehälsa, samt Roland Olofsson Dolk, medicinsk rådgivare Kronoberg

14.00 – 14.30 Fikapaus

14.30 – 15.30 Transdiagnostisk gruppbehandling – fördelar och utmaningar
Om värdet av transdiagnostisk gruppbehandling med digitalt stöd, för den enskilde behandlaren, patienterna och verksamheten i stort.
Maria Lalos, leg psykolog under specialisering i klinisk psykologi

15.30 – 16.00 Summering av dagen
Hur delar jag med mig av ny kunskap till mina kollegor på hemmaplan?
Henrik Tunér, Sveriges Kommuner och Landsting