Arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården

Primärvård
Datum: 4 december 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: 400 kr exkl moms
Plats: Stora Hörsalen, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Personer på ledningsnivå som är intresserade av alternativa primärvårdsmodeller för psykisk ohälsa: primärvårdsledningar och verksamhetschefer men också kvalitetsutvecklare i regionen och lokala förbättringsledare på vårdcentraler

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av eventuellt material från dagen.

Utbildningen ger en översikt av olika goda exempel på olika arbetssätt i regioner och landsting som på olika sätt kan bidra till ökad effektivitet i arbetet med psykisk ohälsa.