Arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården

Primärvård
Datum: 4 december 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: 400 kr exkl moms
Plats: Stora Hörsalen, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Personer på ledningsnivå som är intresserade av alternativa primärvårdsmodeller för psykisk ohälsa: primärvårdsledningar och verksamhetschefer men också kvalitetsutvecklare i regionen och lokala förbättringsledare på vårdcentraler

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Utbildningen ger en översikt av olika goda exempel på olika arbetssätt i regioner och landsting som på olika sätt kan bidra till ökad effektivitet i arbetet med psykisk ohälsa.