Arbetsgivares stöd till unga medarbetare för att förebygga psykisk ohälsa

Datum: 30 november 2023, kl 09:00 - 10:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Målgrupp: HR, chefer och övriga som arbetar med arbetsmiljö, hälsa på arbetsplatsen och kompetensförsörjning.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.