Arbetsgivares stöd till unga medarbetare för att förebygga psykisk ohälsa

Arbetsliv
Datum: 30 november 2023, kl 09:00 - 10:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Målgrupp: HR, chefer och övriga som arbetar med arbetsmiljö, hälsa på arbetsplatsen och kompetensförsörjning.

Program