Arbete med psykisk hälsa på ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagning
Datum: 25 april 2017, kl 10:00 - 16:15
Pris: Kostnadsfri, och inkluderar lunch. Deltagarna betalar själva för eventuell resa och övriga omkostnader
Plats: Clarion Hotel Sign. Östra Järnvägsgatan 35 Stockholm
Målgrupp: Chefer för ungdomsmottagningar samt medarbetare med särskilt ansvar/intresse för fortbildning inom psykisk hälsa

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Fokus för dagen är att gemensamt fundera över olika sätt som man på ungdomsmottagningar kan arbeta med psykisk hälsa framöver. Under förmiddagens pass diskuteras vilken typ av stöd som skulle behövas för att utveckla ungdomsmottagningars arbete och olika möjligheter till fortbildning presenteras. Eftermiddagens pass är en längre introduktion till hur man kan arbeta med ACT på ungdomsmottagningar.

För att så många mottagningar som möjligt ska kunna delta ber vi er att inte anmäla fler än två personer från samma mottagning.