Informationsmöte om analysledarutbildning – DigiLys

Datum: 12 december 2016
Plats: Sveriges Kommuner och Landsting
Målgrupp: Förvaltningschefer, rektorer och pedagoger

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

SKL och Uppdrag Psykisk Hälsa erbjuder under våren 2017 en utbildning i utveckling och utvärdering av lärmiljön genom arbetsmodellen DigiLys. Vi välkomnar förvaltningschefer, rektorer och pedagoger till en första informationsträff om vad modellen och utbildningen innebär den 12 december.

Under våren 2017 kommer vi utbilda ett antal analysledare, som leder arbetet i hemkommunen samt implementerar och sprider modellen till fler skolor. Utbildningen genomförs av Lotta Wissman som är specialpedagog och utbildar analysledare i Helsingborgs stad. Den är kostnadsfri för deltagarna och omfattar tre heldagstillfällen i Stockholm under våren 2017. Ett fjärde tillfälle erbjuds för fördjupad kunskap i det digitala verktyget.

Förväntningar på medverkande kommuner

  • Att det finns beredskap för förändringsarbete i syfte att utveckla lärmiljön hos förvaltningsledning, skolledare, specialpedagoger och lärare.
  • Att förvaltningsledning och skolledare ger deltagarna förutsättningar att genomföra utbildningen och arbeta med fortsatt spridning efter den.
  • Att varje kommun anmäler ett team bestående av tre deltagare för att möjliggöra implementering och spridning inom kommunen.

Deltagarnas samlade kompetens

  • God pedagogisk kompetens, exempelvis förstelärare, IT-pedagog, specialpedagog eller skolledare.
  • Grundläggande IT-kompetens och erfarenhet av att arbeta i olika digitala miljöer.
  • Kompetens i att leda samtal och inspirera och motivera lärare på olika utvecklingsnivåer.

Förväntningar på utbildningens deltagare

  • delta vid tre utbildningsdagar på SKL under våren 2017,
  • planera och genomföra analysmöten,
  • sprida och implementera arbetsmodellen i den egna kommunen.

 Arbetsmodellen DigiLys är skapad i Helsingborg och bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Utveckling av lärmiljön sker i ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete genom analysmöten med kollegialt lärande. Ett digitalt verktyg har också tagits fram för att stödja arbetet. Utvärdering visar att modellen ger förutsättningar för utvecklad lärmiljö och förbättrade skolresultat.