Äldres psykiska hälsa i primärvården

Primärvård
Datum: 31 maj 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL)
Pris: Kostnadsfritt för utbildare inom primärvården
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: Primärvårdsläkare, primärvårdssjuksköterskor, kommunal hälso- och sjukvårdspersonal.
Anmälan

Välkommen till en utbildningsdag om äldres psykisk hälsa i primärvården. En stor del av de som söker till primärvården är äldre personer över 65 år. Vad kan primärvården göra för att förebygga, möta och behandla psykisk ohälsa hos äldre? 

Under våren 2018 genomför Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting en nationell kompetenssatsning inom området psykisk hälsa, riktad till primärvården. Utbildningen riktar sig till dig som vill få kunskaper och färdigheter för att kunna utbilda andra inom din organisation om äldres psykiska hälsa och vad primärvården kan göra för att förebygga, möta och behandla psykisk ohälsa hos äldre.

Mer om innehållet

  • Kunskapsförmedling om området – förekomst, ohälsotillstånd, symtom, kunskapsbanker och stödfunktioner
  • Fördjupning för primärvårdsläkare i kliniska riktlinjer för äldrepsykiatri samt om nationella riktlinjer för ångest och depression; betoning diagnostik och behandling
  • Fördjupning för distriktssköterskor kring omvårdnad, förebyggande insatser och skattningsskalor

Program

09.30 – 10.00 Kaffe och registrering

10.00 – 10.15 Inledning – Om den nationella kompetenssatsningen om psykisk hälsa i primärvården
Henrik Tunér, projektledare, SKL

10.15 – 12.00 Mötet med psykisk ohälsa utifrån ett äldreperspektiv Vad är psykisk ohälsa utifrån ett äldreperspektiv? Kliniska riktlinjer för äldrepsykiatri. Förekomst, symtom och ohälsotillstånd. Information om kunskapsbanker och stödfunktioner.
Föreläsare är Sarantos Stasinakis, överläkare Nacka, äldrepsykiatriska verksamheten, studierektor ST-utbildning, samt Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnadsinstitutet, tidigare regeringens särskilda utredare av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 14.30 Workshop för primärvårdsläkare. Fördjupning för primärvårdsläkare i kliniska riktlinjer för äldrepsykiatri samt om nationella riktlinjer för ångest och depression; betoning diagnostik och behandling
Föreläsare är Anna Lindblad, överläkare och medicine doktor, Norra Stockholms äldrepsykiatri

Workshop primärvårdsjuksköterskor och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal. Fördjupning för distriktssköterskor kring förebyggande insatser, omvårdnad och skattningsskalor
Föreläsare är Susanne Rolfner Suvanto och Marie Åsberg, seniorprofessor, Karolinska Institutet
Lotta Österman och Ingrid Eriksson, distriktssjuksköterskor, Norrtälje norra Vårdcentral, berättar om hur de använt samtalsgrupper utifrån ett primärvårdsperspektiv

14.30 – 15.00 Fikapaus

15.00 – 15.45 Workshop uppsamling

15.45 – 16.00 Att utbilda på hemmaplan
Henrik Tunér, projektledare SKL