Äldres psykiska hälsa i primärvården

Primärvård
Datum: 18 december 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: 400 kr exkl moms
Plats: Stora Hörsalen, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Primärvårdsläkare, primärvårdssjuksköterskor, kommunal hälso- och sjukvårdspersonal
Anmälan

Välkommen till en utbildningsdag om äldres psykiska hälsa i primärvården. En stor del av de som söker till primärvården är äldre personer över 65 år. Vad kan primärvården göra för att förebygga, möta och behandla psykisk ohälsa hos äldre?