Äldres psykiska hälsa i primärvården

Primärvård
Datum: 18 december 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: 400 kr exkl moms
Plats: Stora Hörsalen, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Primärvårdsläkare, primärvårdssjuksköterskor, kommunal hälso- och sjukvårdspersonal

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Välkommen till en utbildningsdag om äldres psykiska hälsa i primärvården. En stor del av de som söker till primärvården är äldre personer över 65 år. Vad kan primärvården göra för att förebygga, möta och behandla psykisk ohälsa hos äldre?

Vi sänder hela utbildningsdagen live på webben. Man kan skicka in frågor och synpunkter via en chatt eller mail.

Fokus för denna dag är inspiration för dig som arbetar inom primärvård eller hemsjukvård. Några teman som kommer att beröras under dagen är följande:

  • Demens, depression hur möter jag det i primärvården
  • Förvirring, konfusion och depression – det bortglömda svåra
  • PTSD, ADHD eller demens

Under denna inspirationsdag kommer det finnas material att titta på och en del som också kan tas med hem.

Program

08.30 – 09.30 Frukostbuffé och registrering

09.30 – 09.45 Välkommen
Henrik Tunér, Sveriges Kommuner och Landsting

09.45 – 10.45 Depression, demens och mötet i primärvården
Madelene Johanzon, Primärvårdsläkare, Silvialäkare från Karlstad

10.45 – 11.00 Gemensam reflektion och diskussion

11.00 – 11.45 När kriget är allt du minns – om äldre flyktingar med traumatiska minnen
Frida Johansson Metso, leg psykolog

11.45 – 12.45 Lunch

12.45 – 13.30 Äldre personer och alkohol
Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnadsinstitutet

13.30 – 14.00 Omvårdnadens roll och sjuksköterskans ansvar
Susanne Rolfner Suvanto

14.00 – 14.30 Fikapaus
Möjlighet att se på material, böcker mm

14.30 – 15.00 Omvårdnadens roll och sjuksköterskans ansvar (fortsättning)
Susanne Rolfner Suvanto

15.00 – 15.30 SIP för äldre i behov av samordnade insatser
Karin Lindström, Sveriges Kommuner och Landsting