Äldres psykiska hälsa i primärvården

Primärvård
Datum: 18 december 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: 400 kr exkl moms
Plats: Stora Hörsalen, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Primärvårdsläkare, primärvårdssjuksköterskor, kommunal hälso- och sjukvårdspersonal
Anmälan

Välkommen till en utbildningsdag om äldres psykiska hälsa i primärvården. En stor del av de som söker till primärvården är äldre personer över 65 år. Vad kan primärvården göra för att förebygga, möta och behandla psykisk ohälsa hos äldre?

Fokus för denna dag är inspiration för dig som arbetar inom primärvård eller hemsjukvård. Några teman som kommer att beröras under dagen är följande:

  • Demens, depression hur möter jag det i primärvården
  • Förvirring, konfusion och depression – det bortglömda svåra
  • PTSD, ADHD eller demens

Under denna inspirationsdag kommer det finnas material att titta på och en del som också kan tas med hem.

Program

08.30 – 09.30 Frukostbuffé och registrering

09.30 – 09.40 Välkommen
Inledning om nationell kompetenssatsning om psykisk hälsa i primärvården, Henrik Tunér, SKL

09.40 – 10.40 Äldre personer och alkohol
Susanne Rolfner Suvanto

10.40 – 11.00 Paus

11.00 – 11.45 När kriget är allt du minns – om äldre flyktingar med traumatiska minnen
Frida Johansson Metso, leg psykolog

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Depression, demens och mötet i primärvården
Madelene Johanzon, Primärvårdsläkare, Silvialäkare från Karlstad

14.00 – 14.30 Fikapaus
Möjlighet att se på material, böcker mm

14.30 – 15.30 Omvårdnadens roll och sjuksköterskans ansvar
Kethy Ehrlich, leg ssk/Fil.Lic, adjunkt Karolinska Institutet. Kethy Ehrlich har en lång erfarenhet som lärare, handledare och kliniskt verksam inom vård av äldre (främst geriatrik).