Webbsändning: Aktuellt inom psykiatrin

Datum: 1 oktober 2020, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Chefer och medarbetare inom barn-och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin, rättspsykiatrin och socialpsykiatrin, samt andra aktörer med intresse av psykiatrin

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Under sändningen lyfts aktuella frågor kopplat till psykiatrin, bland annat olika perspektiv på psykisk ohälsa, samtal om pågående myndighetsuppdrag kring strategin för psykisk hälsa, implementering av vårdförlopp och andra ämnen av relevans. Målgruppen för sändningen är chefer och medarbetare inom psykiatrin och andra aktörer med intresse.

Program

 • 13.00-13.05 Inledning med Ing-Marie Wieselgren, projektchef och samordnare för psykiatri, SKR
 • 13.05-13.45 Kan vi hålla flera tankar i huvudet samtidigt?
  • Varför vi måste sluta säga psykisk ohälsa, Christian Rück, psykiater och professor i psykiatri, KI
  • Depression som samhällsfråga, Petter Odmark, Byråchef Re:Think
  • Depression i Stockholm: vem vårdar vilka patienter? Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör i Region Stockholm
 • 13.45-14.00 Psykisk ohälsa – finns det inget bättre begrepp? Socialstyrelsen
 • 14.00-14.05 Paus
 • 14.05-14.25 En ny strategi om psykisk hälsa och suicidprevention, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Kerstin Evelius, tidigare samordnare för statens insatser inom psykisk ohälsa
 • 14.25-14.30 Vad är aktuellt i psykiatri Sverige – rapport från nätverket, Mikael Malm, SKR
 • 14.30-14.35 Första linjenätverket för barn och unga, Anna Jonsson, SKR
 • 14.35-14.45 Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – Schizofreni förstagångsinsjuknande, Louise Kimby, SKR och Maria Skott, ordförande i NAG schizofreni, Region Stockholm Gotland
 • 14.45-14.50 Digitalisering i utveckling, Henrik Tunér, SKR
 • 14.50-15.00 Nyhetsnotiser – Aktuellt för psykiatrin, Ing-Marie Wieselgren