Sid-titel: Kalender

 • Okt 4

  Konferens Första linjen 4 oktober

  Den 4 oktober 2017 anordnade Uppdrag Psykisk Hälsa en konferens med fokus på Första linjen. Syftet med konferensen var att lyfta upp Första linjeverksamheters funktion och roll samt sprida erfarenheter och kunskap om metoder och arbetssätt som används eller kan användas på Första linjen.

 • Okt 10

  Redovisning – Överenskommelsen psykisk hälsa

  Webbsändning live om 2017 års överenskommelse inom området psykisk hälsa. Webbsändningen kommer främst fokusera på redovisningen av analys och handlingsplaner.

  Tid: 2017-10-10 08.00 Plats: Via webben, se länk i kalendern Pris: Kostnadsfritt Målgrupp: Kontaktpersoner i kommuner och landsting för överenskommelsen psykisk hälsa samt övriga ansvariga för inrapporteringen till SKL.
 • Okt 25

  Etikseminarium om asylsökande och nyanländas hälsa

  Program 25 okt  Material: Ett historiskt perspektiv på etik och migration Stefan Jonsson, Linköpings universitet. Ladda ner PDF Utgångpunkt för dagen – vad är etik? Elin Palm, Linköpings universitet. Ladda ner PDF Hur förs samhällets etiska samtal om nyanländas hälsa? Kjell Asplund, Statens medicinsk-etiska råd. Ladda ner PDF Nyanlända och asylsökandes rätt till vård – ett […]

 • Okt 26

  Temadag om rättspsykiatri

  I betänkandet från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52) som beskrivs ett ökat behov av kunskapsstyrning inom rättspsykiatrin, för att åstadkomma en evidensbaserad praktik där kvalitetssäkrad kunskap sprids och används samtidigt som icke evidensbaserade eller skadliga metoder rensas ut. Med utgångspunkt i det så har det också fattats beslut om flera olika regeringsuppdrag kring kunskapsläget och vårdens innehåll, […]

  Tid: 2017-10-26 10.00 Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14 Stockholm Pris: Kostnadsfritt
 • Okt 30

  Livesändning: Normer som dödar

  7 av 10 som begår självmord är män. Vården missar ofta män som lider av psykisk ohälsa, samtidigt som män och pojkar söker hjälp i lägre utsträckning än kvinnor. Kan förändrade normer för maskulinitet förebygga en del av det? Vad kan vården göra för att förändra situationen?

  Tid: 2017-10-30 08.00 Plats: Stora hörsalen Sveriges Kommuner Landsting
Till sidans topp