Sid-titel: Kalender

 • Okt 4

  Konferens Första linjen 4 oktober

  Den 4 oktober 2017 planerar Uppdrag Psykisk Hälsa att hålla en konferens med fokus på Första linjen. Syftet med konferensen är att lyfta upp Första linjeverksamheters funktion och roll samt sprida erfarenheter och kunskap om metoder och arbetssätt som används eller kan användas på Första linjen.

  Tid: 2017-10-04 09:30 Plats: Clarion Sign Hotel, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm Pris: Konferensen är kostnadsfri. Vid uteblivet deltagande utan avanmälan faktureras lunchkostnad. Målgrupp: Konferensen vänder sig till alla som arbetar i eller är chef för en verksamhet med ett uppdrag att fungera som Första linjen samt politiker och tjänstemän med ansvar att fatta beslut som påverkar Första linjeverksamheters arbete.
 • Okt 25

  Etikseminarium om asylsökande och nyanländas hälsa

  Det stora flyktingmottagandet 2015 och flyktingars ovissa situation i Sverige har synliggjort flera utmaningar som vårt samhälle står inför. Till följd av långa handläggningstider och skärpt reglering av uppehållstillstånd har många av oss ställts inför svåra etiska och moraliska avvägningar.   Frågor om människovärde såväl som om samhällets och det egna ansvaret att agera på […]

  Tid: 2017-10-25 10.00 Plats: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm Pris: Kostnadsfritt Målgrupp: Företrädare och medarbetare från landsting och kommuner, myndigheter, civilsamhälle och etiker
Till sidans topp