Sid-titel: Kalender

 • Sep 4

  Utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TrT) med barnfokus

  Nu gör SKL och Bris en gemensam satsning på utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TrT) – ett manualbaserat program med teoretisk bas inom Kognitiv Beteende Terapi (KBT). Utbildningen omfattar tre dagar (4-6 september 2017) och innehåller bland annat: Vanliga reaktioner på trauma Självhjälpstekniker Avslappningstekniker Praktiskt kring att hålla grupp Erfarenheter från implementering i Sverige […]

  Plats: Hotel C Stockholm, adress Vasaplan 4, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch och fika, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom primärvård eller kommunal verksamhet och möter barn som flytt i din verksamhet och planerar att hålla stödgrupper.
 • Sep 6

  Utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TrT) med vuxenfokus

  Nu gör SKL och Bris en gemensam satsning på utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TrT) – ett manualbaserat program med teoretisk bas inom Kognitiv Beteende Terapi (KBT). Utbildningen omfattar tre dagar (6-8 september 2017) och innehåller bland annat: Vanliga reaktioner på trauma Självhjälpstekniker Avslappningstekniker Praktiskt kring att hålla grupp Erfarenheter från implementering i Sverige […]

  Tid: 2017-09-06 11.00 Plats: Hotel C Stockholm, adress Vasaplan 4, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch och fika, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom primärvård eller kommunal verksamhet och möter barn som flytt i din verksamhet och planerar att hålla stödgrupper.
 • Sep 7

  Inspirationsdag – implementering och spridning

  Vi bjuder in till en dag om spridning och implementering av främjande, förebyggande och behandlande insatser.

  Tid: 2017-09-07 10.00 Plats: Stockholm Pris: Gratis Målgrupp: Anmälan: Vi kommer att prioritera anmälningar från grupper/ team som arbetar tillsammans, gärna i olika roller, eftersom det ger bättre förutsättningarna att använda kunskapen i praktiken. Anmäl er därför i grupp genom att ange namn, organisation,.
 • Sep 11

  Utbildning Traumamedveten omsorg (TMO)

  Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt för att hjälpa och vägleda vuxna att förstå och bemöta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för allvarliga och traumatiska händelser. Traumamedveten omsorg har utvecklats av de australiensiska psykologerna Howard Bath och Diana Boswell som har fyrtio års erfarenhet av att jobba med barn och unga […]

  Tid: 2017-09-11 10:00 Plats: Piperska Muren. Scheelegatan 14 Stockholm Pris: Gratis Målgrupp: Utbildningen vänder sig till vuxna som finns nära barnet, exempelvis föräldrar, familjehem, lärare, elevhälsa eller personal på boenden för barn och unga
Till sidans topp