Okt 25

Etikseminarium om asylsökande och nyanländas hälsa

Program 25 okt 

Material:

Ett historiskt perspektiv på etik och migration Stefan Jonsson, Linköpings universitet. Ladda ner PDF

Utgångpunkt för dagen – vad är etik? Elin Palm, Linköpings universitet. Ladda ner PDF

Hur förs samhällets etiska samtal om nyanländas hälsa? Kjell Asplund, Statens medicinsk-etiska råd. Ladda ner PDF

Nyanlända och asylsökandes rätt till vård – ett juridiskt perspektiv Maria Nyström Agback, Uppdrag Psykisk Hälsa/SKL. Ladda ner PDF

Ett kliniskt perspektiv på vård som inte kan anstå Maria Mossberg, Kunskapscentrum Migration och Hälsa, Skåne. Ladda ner PDF

Vården i en sociopolitisk kontext – svåra etiska dilemman Sabina Gušić, Kunskapscentrum migration och hälsa och Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP, Region Skåne. Ladda ner PDF

Vård som inte kan anstå – ett civilsamhällsperspektiv Sandra Dolietis, Svenska Röda Korsets vårdförmedling. Ladda ner PDF

Ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga Elisabet Svedberg, Socialstyrelsen. Ladda ner PDF

Att främja egenmakt i en ”omöjlig” situation Helena Wihlborg, BABA, Stockholms stadsmission. Ladda ner PDF

Hur mina värderingar påverkar mitt arbete – ett ledarskapsperspektiv Elisabet Wennlund, Statens medicinsk-etiska råd. Ladda ner PDF

Webblänk: Här kan ni ta del av det inspelade seminariepasset.

Etikseminarium om asylsökande och nyanländas hälsa

  • Senast ändrad den 2 november 2017