Inspirationsdag om anhörigstöd

Datum: 25 november 2016, kl 10:00 - 16:00
Pris: Konferensavgift 700 kronor inklusive kaffe och lunch.
Plats: Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153 Lokalen ligger nära t-banestation Alvik.
Målgrupp: Personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och berörda brukarorganisationer.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

NSPH, Nka, SKL och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Dagen bjuder på handfasta föreläsningar om verktyg och metoder för anhörigstöd och med senaste nytt om utbildning av kommunala anhörigkonsulenter. Målgruppen för dagen är personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och berörda brukarorganisationer. Medverkar gör bland andra Susanne Rolfner Suvanto från Regeringskansliet.

Program

09.30 – 10.00 Kaffe och registrering

10.00 – 10.05 Välkommen Anki Sandberg, nationell samordnare, NSPH

10.05 – 10.50 Anhörigprojektet – goda exempel och utbildning för anhörigkonsulenter Ingrid Lindholm, projektledare för Anhörigprojektet samt Lisa Ask, Dalarnas läns landsting och Katarina Leander, Leksands kommun

10.50 – 11.00 Bensträckare

11.00 – 11.45 Om äldre, vårdkvalitet och anhörigstöd Susanne Rolfner Suvanto, regeringskansliet

11.45 – 12.45 Lunch

12.45 – 14.15 Metoder och verktyg för anhörigstöd, Lennart Magnusson, NKA, presenterar kompetenscentrets insatser. Jenny Kindgren, Riksförbundet Attention, ger praktiska exempel på arbetssätt från olika kommuner och landsting

14.15 – 14.45 Kaffe

14.45 – 15.45 Anhörigstöd: när, hur, var Panelsamtal mellan Martina Takter, närståendekoordinator, Katarina Leander, anhörigkonsulent, Kjell Stjernholm, Studieförbundet Vuxenskolan, Conny Allaskog, NSPH, Lennart Magnusson, Nka och Mikael Malm, SKL. Samtals-ledare: Marit Eskel Grön

Mer information om konferensen kan läsas på NSPHs hemsida