Göran Hägglund, tidigare socialminister, inledningstalar genom video till slutkonferensen för Psykisk sjukdom utmanar hela samhället.

Psykisk ohälsa – ofta i form av ångest, oro, stress, sömnsvårigheter och utmattningssyndrom – är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Det finns en bred politisk enighet om att den psykiska hälsan är en viktig framtidsfråga.

Den satsning som nu pågår startades 2009 av den dåvarande borgerliga regeringen, där Göran Hägglund var socialminister.

 

Nedan följer inledningstalet med Göran Hägglund, till konferensen den 17 februari 2015 – Psykisk sjukdom utmanar hela samhället.

Nedan följer en andra intervju med Göran Hägglund, senare samma dag;

  • Senast ändrad den 18 februari 2015