Samtliga ledamöter i regeringens kommission för jämlik hälsa har utsetts. En av kommissionens ledamöter är Ing-Marie Wieselgren, läkare, specialist i psykiatri och psykiatrisamordnare på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Kommissionens uppdrag är att lämna förslag till regeringen som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Huvudfokus ska vara hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället, men också hälsoskillnader mellan könen ska särskilt uppmärksammas i kommissionens arbete.

Kommissionen består av sammanlagt elva forskare med olika expertområden och från olika delar av landet. Arbetet leds av ordförande Olle Lundberg, forskare vid CHESS (Centre for Health Equity Studies).

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2017.

Se samtliga ledamöter i kommissionen för jämlik hälsa 

Läs regeringens pressmeddelande

Läs mer om Ing-Marie 

  • Senast ändrad den 25 januari 2017