På Läkartidningens Almedalsseminarium om psykiatrin var Svenska psykiatriska föreningen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, överens om att det har försvunnit för många vårdplatser det senaste decennierna.

Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på SKL håller med om behovet av fler vårdplatser. Hon föreslår införande av rikssjukvård inom psykiatrin, ett mellanting mellan primärvård och psykiatri i form av vårdcentraler med förstärkt kompetens kring psykisk ohälsa. Vårdcentraler där det bland annat skulle finnas psykiatrisjuksköterskor.

Porträtt Ing-Marie_Wieselgren

Ing-Marie Wieselgren. psykiatrisamordnare, SKL

– Det skulle kunna vara ett tilläggsuppdrag till vissa vårdcentraler. Men det kräver att landstingen ser över sina ersättningssystem, förklarar Ing-Marie.

Hon vill även se rikssjukvård inom vissa diagnoser som till exempel självskadebeteende och autism kombinerat med psykisk sjukdom. Men för att det ska bli verklighet behöver psykiatrin få mer resurser.

– Regeringen har sagt att de vill ha en ny psykiatriöverenskommelse. Jag hoppas att det blir pengar i höstbudgeten till landstingen som öronmärks för psykiatrin så att de inte bara hamnar i ett svart hål, säger Ing-Marie.

Läs hela artikeln på dagensmedicin.se

  • Senast ändrad den 29 juni 2015