IMR – appen är ett pedagogiskt och interaktivt verktyg för stöd och styrning vid implementering av IMR – programmet.

IMR – programmet är ett manualbaserat psykosocialt program som syftar till att förbättra deltagarnas förmåga att hantera de negativa konsekvenserna av svår psykisk sjukdom, främja samarbetet mellan utövare och brukare, öka deltagarnas delaktighet i sin behandling samt att stötta deltagarna att eftersträva personligt meningsfull återhämtningsmål.

 

Läs mer om IMR >

  • Senast ändrad den 18 februari 2015