IMR-appen

IMR – Illness Management Recovery, är ett manualbaserat program och en högprioriterad psykosocial insats i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för schizofreni.

IMR-appen är ett metodstöd som har utvecklats för iPad som syftar till att underlätta spridningen och genomförandet av IMR-programmet. Syftet är att minska risken för återfall i svåra symtom och att främja deltagarens personliga återhämtning. Flera rättspsykiatriska kliniker deltar i implementeringsprojektet.

När använder man IMR-programmet?

Vid någon av nedanstående beskrivna diagnoser eller då psykopedagogiska insatser är motiverade. IMR-programmet finns i olika versioner för deltagare som drabbats av:

  • schizofreni
  • schizoaffektiv sjukdom
  • bipolär sjukdom
  • depression

Dessutom finns en version av programmet som är generell och inte inriktad mot någon specifik diagnos.

IMR-programmet genomförs i grupp eller enskilt under cirka 40 träffar.

  1. Programmet innehåller fem olika delar:
  2. Utbildning om sjukdomen och dess behandling
  3. Strategier för att bättre kunna medverka i behandlingen
  4. Planeringför att förebyggaåterfall
  5. Strategier för att hantera stress och kvarstående symtom
  6. Social färdighetsträning

 

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?