I-nod är ett utvecklingsprojekt med fem armar för att understödja samordning och utveckling av integrerade arbetsformer vid komplex psykiatrisk problematik genom förbättrings- och utvecklingsarbete.

Ladda ner allt tillgängligt material från slutkonferensen nedan;

ACT team

Grundläggande arbetssätt (PDF)
Rättspromemoria (PDF)

CEPI

Uppföljning – utvärdering.

Projekt om stöd till utveckling av integrerade verksamheter inom psykiatrisk öppenvård (PDF)

FACT team

Manual (PDF)
Programtrohetsskala (PDF)
Någonting för Sverige (PDF)
Integrerad psykiatri, sammanfattning av metoder (PDF)
Familjeinterventioner (PDF)
Kompetenscentrum, broschyr (PDF)
Case management i Helsingborg (PDF)

Puzzel

Integrerade arbetsformer för personer med komplexa behov och samsjuklighet; substansberoende och annan psykisk sjukdom och kriminalitet.

Inventering: Rättspsykiatri (PDF)
Redovisning av samverkansenkät: Samsjuklighet inriktad mot dubbeldiagnos (PDF)
Utbildningssatsningen: Samsjuklighet och integrerat stöd (PDF)
Fördjupat utbildningsmaterial (PDF)

PrinSIP

Samordnade insatser med hjälp av individuella planer och samarbete mellan huvudmän.

Lättläst sipinformation (PDF)
Informationsbroschyr (PDF)
Handbok: Använd SIP-utskrift (PDF)
Annika-om-SlP (PDF)
Sipaffisch, kompletterbar (PDF)
Flyer eller affisch (PDF)
Handbok: Använd SIP-skärm (PDF)
  • Senast ändrad den 21 februari 2017