Psykisk ohälsa är det vanligaste skälet till att människor i Sverige är sjukskrivna. Vi tror att webbaserade självhjälpsprogram kan vara en bra hjälp för de som inte har så allvarliga problem. 

Karolinska Institutet (KI) har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (Uppdrag psykisk Hälsa) tagit fram en plattform där man kan göra vetenskapligt korrekta, randomiserade, kontrollerade studier på digitala självhjälpsprogram och kan delta med hjälp av bank-id.

Det första programmet ska testas med start fredag 11 december och ger dig hjälp för lindriga problem som sömnproblem, oro, stress och nedstämdhet. Grundidén är att ju bättre kunskap du har om vad som gör dig stressad, orolig, eller nedstämd desto större chans har du att undvika och/eller förändra ditt beteende.

Läs mer och anmäl ditt intresse på www.ehälsostudie.se
Det kostar inget att delta!

  • Senast ändrad den 11 december 2015