Röster från nya arbetsplatser

Under hösten kommer vi att intervjua några medarbetare om deras tankar kring medverkan i Genombrott.nu.

Verksamhet Funktionsnedsättning i Eslövs kommun har nu i höst startat upp alla sina 38 st arbetsplatser i genombrott.nu. Stödet används för att arbeta mot politiskt satta mål som brutits ner till verksamhets- och enhetsmål. Satsningen har även kopplats till att inkludera medarbetarens individuella utvecklingsmål.

Tre korta frågor till Negar Jalilpour, Verksamhetschef, Verksamhet Funktionsnedsättning, Eslövs kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?