Röster från arbetsplatser

Läs nedan för en medarbetares tankar kring medverkan i Genombrott.nu.

Verksamhet Funktionsnedsättning i Eslövs kommun har startat upp alla sina 38 st arbetsplatser i Genombrott.nu. Stödet används för att arbeta mot politiskt satta mål som brutits ner till verksamhets- och enhetsmål. Satsningen har även kopplats till att inkludera medarbetarens individuella utvecklingsmål.

Två korta frågor

Intervju med Negar Jalilpour, Verksamhetschef, Verksamhet Funktionsnedsättning, Eslövs kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?