Genombrottsprogram för barn och unga 2017

Under 2017 har Uppdrag Psykisk Hälsa genomfört ett genombrottsprogram riktat till barn och unga som behöver komplexa insatser.

Genombrottsprogrammet 2017 har redan startat och går inte längre att söka till. När det kommer resultat från programmet kommer du att kunna ta del av dem här.

Programmets mål: minska behovet av tvång

I genombrottsprogrammet deltar verksamheter från barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård och heldygnsvård, och deras respektive samverkanspartners. Målet med genombrottsprogrammet är att verksamheterna ska

  • minska behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder, och därmed använda mindre tvång
  • utveckla sin kunskap och förbättra kvaliteten vid insatser
  • förbättra barns och ungas upplevelse av delaktighet
  • utveckla sin samverkan med andra aktörer.

Varför genombrottsprogram?

I ett genombrottsprogram får verksamheterna möjlighet att systematiskt testa förändringsidéer ”på riktigt”, i den miljö de arbetar i. Programmet är också ett tillfälle att kartlägga vad som händer i verksamheten, till exempel hur många tvångsåtgärder som faktiskt sker.

Förutom att verksamheterna går igenom och förbättrar sina flöden och processer får de också stöd i att skapa engagemang,  förankring och delaktighet. Det leder till förbättringar som håller i sig över tid och lägger en bra grund för att fortsätta arbeta systematiskt för kvalitet.

!
Vill du veta mer om arbetet med genombrottsprogram? Kontakta Catrin Hägerholm eller Ola Winquist

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?