Gemensam ledning och styrning syftar till att beskriva, utveckla och testa samverkans-strukturer för barns och ungas psykiska hälsa.

De områden som deltar i temat har alla befintliga organisationer för sin samverkan men vill utveckla dem, inte minst vad gäller att systematiskt använda data för ledning och styrning såväl på tjänstemanna- som politisk nivå.

 

Ladda ner allt tillgängligt material från slutkonferensen nedan;

Barnhälsoindex – för Sveriges kommuner (PDF)
Checklista för politiker (PDF)
Från ambition till framgång (PDF)
Globalt – Lokalt (PDF)
Improving Global Knowledge Exchange (PDF)
Internationell utblick (PDF)
Stockholm – Sessions (PDF)
The Dublin Dialogues (PDF)
Verksam – En systematisk process (PDF)


Läs mer om gemensam ledning och styrning >

  • Senast ändrad den 26 februari 2015