Inspirationsskrift om delaktighet och delat beslutsfattande inom psykiatri och socialtjänst.

Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH), har tagit fram en skrift som ger exempel på vad delaktighet inom den psykiatriska vården kan betyda för patienter, brukare och anhöriga, liksom för läkare och vårdpersonal. Det framgår hur betydelsefullt det är att ha en mer jämbördig relation med läkare och vårdpersonal.

Mer jämlik dialog

Vårdgivare kan säkerställa att alla är delaktiga med metoden delat beslutsfattande. För läkare och vårdpersonal leder metoden till att se fler dimensioner och vidga sina vyer om hur man kan vara till hjälp. Motorn i processen är vårdtagaren själv och dennes erfarenheter om sin psykiska ohälsa samt en vilja att tillsammans med läkare, vård- och omsorgspersonal hitta lösningar. Det leder till en mer jämlik dialog kring vilken behandling som passar bäst.

Skriften är producerad på uppdrag av Psynkprojektet.

Om Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)

NSPH är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. De arbetar för att medlemmarna är mer delaktiga inom vård-, och stödinsatser för den enskilda individen och samhället i stort.

Läs mer om Nationell samverkan för psykisk hälsa.

Läs skriften Från delaktighet till delat beslutsfattande

Bild på omslaget till skriften Från delaktighet till delat beslutsfattande.

  • Senast ändrad den 19 juni 2016