Sverige tog emot rekordmånga flyktingar 2015. Efter en förstudie 2015 fick Sveriges Kommuner och Landsting statliga medel för att tillsammans med landsting och regioner genomföra en kunskapssatsning riktad till personal som möter, stödjer eller behandlar asylsökande och nyanlända. Programmet Hälsa i Sverige syftar till att minska risken för psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända och förbättra förutsättningarna för återhämtning och etablering i Sverige.

Konferens Hälsa i Sverige 5 maj i Stockholm

Den 5 maj anordnas en konferens på Hotel Rival i Stockholm, för projektet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända. Under dagen kommer bland annat att presentera:

  • Vad har vi åstadkommit och hur gjorde vi?
  • Lyssna, lär och inspireras av framgångsrika exempel
  • Hör visioner och planer från politiker, beslutsfattare och andra röster

Du anmäler dig här!

 

Relaterade dokument

Den 28/2 2017 lämnades en rapport om arbetet till Socialdepartementet.

Rapport Hälsa i Sverige 20170228

Ansökan om medel: nationell spridning av insatser från förstudien om positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända

Regeringsbeslut – ansökan om medel till nationell spridning

  • Senast ändrad den 29 mars 2017