Formulär till stöd för bedömning och uppföljning

Standardiserade formulär och skalor kan vara ett stöd för att ringa in ett barn eller ungdoms hjälpbehov och underlätta uppföljningen av insatser. De kan komplettera men aldrig ersätta en professionell bedömning.

Du hittar vart och ett av verktygen på sin egen undersida.

SDQwebb – frågeformulär 3–17 år

SDQwebb är en webbaserad version av frågeformuläret SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) och är kostnadsfritt att använda.

CoreWebb – frågeformulär 16 år och uppåt

COREwebb är en kostnadsfri webbaserad version av frågeformuläret CORE-OM.

Webbutbildning i CGAS-skalan

I den här webbutbildningen får du träna på att skatta enligt CGAS-skalan.

ChASE – frågeformulär för utvärdering

Forskning visar att det är viktigt att uppmärksamma barn och ungas upplevelser av stöd, eftersom en tjänst som upplevs som välfungerande för de som får hjälpen är en grundläggande förutsättning för kvalité.

SQPM – instrument för att mäta verksamhetens kvalitet

Instrumentet SQPM (Systems Quality and Performance Measurement) mäter hur bra verksamheter som arbetar med barn och ungas psykiska ohälsa fungerar.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 10 januari 2018 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?