Första linjen är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp för att ett barn mår dåligt. Oavsett om problemet har psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker.

Första linjen är dit man i första hand vänder sig när man har problem eller mår dåligt. Både kommunal- och landstingsdrivna verksamheter kan ges ansvaret att fungera som en första linje.

 

Ladda ner allt tillgängligt material från slutkonferensen nedan;

Användarstöd CORE-OM (PDF)
Användarstöd SDQ (PDF)
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa (PDF)
Guide för kommuner och landsting: Vänd dig hit (PDF, Psynk)

Läs mer om Första linjen >

  • Senast ändrad den 22 februari 2016