Så fungerar sociala utfallskontrakt

Modellen för sociala utfallskontrakt bygger på det som internationellt kallas Social Impact Bonds.

Satsning på nya insatser

Utgångspunkten är att vissa sociala och hälsomässiga utmaningar kan mötas med en extra satsning på nya eller utvecklade insatser. Insatserna följs sedan upp och utvärderas genom utfallsmått som både kan visa på sociala, hälsomässiga och ekonomiska effekter för offentlig sektor. I modellen ingår också att dela finansiell risk mellan involverade parter om satsningen inte uppnår önskade utfall. Detta garanteras genom upphandling av utfallsbaserade avtal som säkrar att alla inblandade aktörer har incitament att arbeta för bästa möjliga effekter av arbetet.

Sveriges första utfallskontrakt

Det första sociala utfallskontraktet i Sverige drivs av Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures med stöd från SKR och Lumell Associates.

Modellen i Botkyrka och Örnsköldsvik

I den modell som testas i Botkyrka och Örnsköldsvik är ett unikt drag att kommunerna själva investerar och därmed är ekonomiavdelningarna och utförardelen av kommunerna kontraktsparter. Externa leverantörer, Aino Health i Botkyrka och Previa i Örnsköldsvik, har upphandlats med utfallsbaserade avtal, vilket innebär att utförarnas kostnadstäckning till stor del är avhängig vilka utfall som uppnås.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?